Fucoidan Việt Nam trao 20.000 viên Fucoidan tặng cho y, bác sĩ Học viện Quân y tham gia chống dịch Covid-19

Ngày 18-6, Công ty cổ phần Fucoidan Việt Nam trao tặng 20.000 viên (400 hộp). . .

Nghiên cứu Fucoidan và công nghệ sản xuất chúng từ Rong nâu Việt Nam

Trong 10 năm gần đây, Fucoidan đã trở thành đối tượng của hơn 300 công. . .