Nghiên cứu Fucoidan và công nghệ sản xuất chúng từ Rong nâu Việt Nam

Trong 10 năm gần đây, Fucoidan đã trở thành đối tượng của hơn 300 công. . .